Rehabilitacja Warszawa

Rehabilitacja medyczna lub rehabilitacja lecznicza to działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie mające przywrócić tej osobie pełną lub maksymalną możliwie sprawność.

Rehabilitacja jest częścią procesu terapeutycznego. Rehabilitację podejmują pacjenci z różnymi schorzeniami, najczęściej są to osoby po zawale serca lub udarze mózgu. Rehabilitację bardzo często prowadzi zespół specjalistów, a nie jedna osoba. W leczenie mogą być zaangażowane różne osoby, ale najczęściej są to fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, logopedzi, psycholodzy, pielęgniarki oraz muzykoterapeuci.

Model rehabilitacji

Aleksander Hulek oraz Marian Weiss wespół z innymi twórcami opracowali tzw. model rehabilitacji. Składa się na to:

  • powszechność – każdy ma prawo do rehabilitacji;

  • wczesność – rehabilitacja powinna zostać rozpoczęta jak najszybciej;

  • kompleksowość – specjaliści powinni działać na wszystkie sfery pacjenta używając wielu terapii i technik;

  • ciągłość – rehabilitacja to proces ciągły, który trwa aż do jej zakończenia.

Rehabilitacja refundowana a rehabilitacja prywatnie

Chory może ubiegać się o rehabilitację w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza. Okres oczekiwania na taką rehabilitację jest jednak bardzo długi, a przecież

rehabilitacja powinna zostać rozpoczęta niemal natychmiast. Poza tym NFZ udziela skierowania na określoną liczbę zabiegów, która często nie wystarcza niektórym pacjentom do osiągnięcia sprawności. Czasami w trosce o własne zdrowie lepiej jest umówić się na wizytę prywatną. Taka wizyta nie wymaga skierowania, ale jest płatna.

Rehabilitacja po udarze

Udar to coś, co niestety może przytrafić się każdemu w niespodziewanym momencie. Co gorsza doprowadza do nieodwracalnych zmian i konieczna po nim jest rehabilitacja chorego, która powinna nastąpić właściwie zaraz. Celem działania jest jak najszybsze przywrócenie pacjenta do sprawności i samodzielnego funkcjonowania. Rehabilitacja powinna nastąpić od razu, jeszcze w szpitalu, gdzie powinno się pacjenta przystosowywać do siadania, trzymania poziomu czy chodzenia. W późniejszym czasie do zabiegów dochodzą masaże czy ćwiczenia w wodzie.

Rehabilitacja kręgosłupa

To leczenie zmian zwyrodnieniowych oraz zmian reumatycznych. Takie działanie stosuje się zazwyczaj po operacjach czy urazach u pacjenta. Na wymagające rehabilitacji odcinki kręgosłupa działa się siłą fizyczną, ale także leczy się pacjenta hydroterapią, kąpielami solankowymi, masażami wirowymi, natryskowymi. Wszystko to działa kojąco na mięśnie. Podczas rehabilitacji kręgosłupa stosuje się również krioterapię, która zastosowując bardzo niskie temperatury działa leczniczo na pacjenta.

Rehabilitacja neurologiczna

To działania stosowane na pacjenta w celu poprawy stanu zdrowia najczęściej po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych czy schorzeniach jak stwardnienie rozsiane lub choroba Parkinsona. Rehabilitacja neurologiczna ma w pełni przywrócić pacjenta do zdrowia i zapobiec jakimkolwiek nawrotom chorób.