Chirurg naczyniowy. Wiele przypadków chorób tętnic i żył przyczynia się w sposób nagły lub powolny do zwężenia ich światła, niekiedy do całkowitego ich zamknięcia.

Chirurg naczyniowy. Wiele przypadków chorób tętnic i żył przyczynia się w sposób nagły lub powolny do zwężenia ich światła, niekiedy do całkowitego ich zamknięcia.

Powoduje to występowanie zaburzeń w ukrwieniu danego narządu. Zabiegi wykonywane przez chirurgów naczyniowych często ratują dany narząd, a nawet życie chorego. Operacje tego typu udrażniają naczynia i poszerzają ich światło, niwelują patologię obecną w danym narządzie np. tętniaka. W razie potrzeby chirurg naczyniowy przeszczepia naczynia lub wstawia protezy naczyniowe. Do najczęstszych zabiegów w chirurgii naczyniowej zalicza się operacje tętnic kończyn dolnych, zabiegi na żylaki kończyn dolnych, żylaki odbytu, leczenie zakrzepicy żylnej żył głębokich, zabiegi związane ze zwężeniem tętnic szyjnych.

Chirurg naczyniowy. Obszarem leczenia chirurgów naczyniowych jest m.in.: zakrzepica żył głębokich, powstająca na wskutek skrzeplin wewnątrz naczyń żylnych

(żył głębokich podudzi, żył podkolanowych, żył udowych lub biodrowych). Skrzepliny prowadzą do częściowego lub całkowitego zahamowania odpływu krwi żylnej do serca. W procesie tworzenia się skrzeplin może dojść do obluzowania ich fragmentu i zatokowania przepływu krwi, co może doprowadzić do tzw. ostrej zatorowości płucnej, która może zagrozić życiu. Najcięższymi formami zakrzepicy układu głębokiego są te, które dotykają największych żył: udowo- biodrowych. Wówczas stosuje się metody małoinwazyjne polegające na wszczepieniu stentów żylnych, usprawniające odpływ krwi żylnej do serca oraz likwidujące objawy niedrożności układu żylnego. W leczeniu przebytych zakrzepic biodrowo- udowych stosuje się kompresjoterapię (zakładanie pończoch z II stopniem ucisku) i farmakoterapię (leki rozrzedzające krew). Jeżeli doszło do powstania pozakrzepowego zwężenia żył oraz w przypadku uszkodzeń zastawek żylnych, stosuje się najnowsze technologie, tj. samorozprężalne stenty do naczyń żylnych. Stentowanie żył wykonuje się w przypadku przebytej zakrzepicy żył głębokich na w obszarze biodro- udo, zakrzepicy nawrotowej, rozwiniętego zespołu pozakrzepowego, zespołów uciskowych żył miednicy (np. zespół May-Thurnera). Dostosowanie się do zaleceń chirurga naczyniowego prowadzi do szybszego powrotu pacjenta do zdrowia oraz skrócenia pobytu pacjenta w szpitalu.

Chirurg naczyniowy. Badania ultrasonograficznego metodą Dopplera.

W chorobach chirurgii naczyniowej podstawą jest wykonanie badania ultrasonograficznego (USG) metodą Dopplera. Jest jednym z najważniejszych narzędzi diagnostycznych w przypadku chorób krwionośnych, główne żył i tętnic. Jest to badanie nieinwazyjne, można więc go przeprowadzać kobietom w ciąży oraz dzieciom. USG Dopplera wykrywa większość zaburzeń przepływu krwi, dostarcza informacji o stanie naczyń krwionośnych, ukazuje przepływ krwi w czasie rzeczywistym, jego kierunek i prędkość. Badanie USG wykonuje się przy silnych bólach kończyn górnych, głównie w okolicach barku, opuchlizn dłoni, przewlekłych bólach kończyn dolnych, w przypadku ciężkości nóg, skurczów, mrowienia, przy zawrotach głowy i szumach w uszach. Ultrasonografia wykrywa m.in.: tętniaki, zmiany miażdżycowe tętnic, określa stopień zwężenia miażdżycowego szerokość naczyń. Nie wymaga specjalistycznego przygotowania.