Szkolenia w dobie pandemii

W dzisiejszych czasach nie możemy sobie pozwolić na to, aby profesjonalne szkolenia z zakresu stomatologii odbywały się wyłącznie zdalnie. Dlatego wiele szkół nadal oferuje kursy dla dentystów w trybie stacjonarnym. Szkolenia prowadzone w ten sposób, przy maksymalnej koncentracji na bezpieczeństwie i odpowiednim przygotowaniu obiektu, pozwalają nam mimo wszystko na działanie w praktyce.

Cała sala musi być przygotowana

Mówiąc o przygotowaniu określonego szkolenia, mamy na myśli przede wszystkim pełną dezynfekcję sali. Tak przygotowana sala jest następnie wietrzona i dopiero po odpowiednim czasie są studenci mogą zająć swoje stanowiska. Aby nie stanowić zagrożenia dla innych kursantów, warto aby każdy uczestnik szkolenia był wyposażony w środki ochrony osobistej. Oczywiście koordynatorzy również są tutaj odpowiednio przygotowani według dzisiejszych pandemicznych zasad bezpieczeństwa. Warto zauważyć, że jeśli przygotowanie do szkolenia odbywa się za pośrednictwem takich narzędzi jak mikroskop, to przy każdym użyciu, on również musi przejść odpowiednią dezynfekcję. W ten sposób ryzyko zarażenia spada do minimum i czujemy się o wiele bardziej bezpieczni. Warto zauważyć, że teoretyczna część szkolenia, może być przeprowadzona za pomocą zdalnego wykładu. W takich wypadkach, osoby biorące udział w kursie, mogą ze względów bezpieczeństwa przeprowadzić taką czynność zdalnie. W ten sposób szkolenie odbywa się niejako w sposób hybrydowy – czyli łączy w sobie część teoretyczną, która odbywa się zdalnie, z częścią praktyczną, która odbywa się stacjonarnie.

Nikt nie zna przyszłości

Warto zauważyć, że nawet najlepsi eksperci nie są w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, czy i kiedy pandemia ustąpi. Dlatego znalezienie rozwiązań dla branż takich jak szkoleniowa jest kluczowe. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, ważne jest odpowiednie przygotowanie sali, a następnie lekcji zdalnych, co wydaje się być w obecnych realiach koniecznością. Trzeba zauważyć, że większość zastosowań przez nas rozwiązań tego typu jest przede wszystkim konkretną formą bezpieczeństwa, która jest bardzo istotna w tak trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Takie rozwiązania są w stanie zabezpieczyć zarówno kursantów, jak i prowadzących przed zachorowaniem. Jest to podstawowe działanie, które faktycznie daje nam szansę na bezpieczną naukę.