Fala uderzeniowa Warszawa Bielany

Wykorzystanie robotów terapeutycznych to nowoczesna metoda uzupełniająca w dotychczasowych zabiegach rehabilitacyjnych. Rehabilitacja zajmuje się przywróceniem pacjentowi utraconych sprawności oraz podjęciem działań zapobiegających ich powstawaniu oraz przyśpieszeniem mechanizmów kompensacyjnych w przypadku trwałych uszkodzeń morfologicznych. Skuteczność rehabilitacji osób niepełnosprawnych zwiększa się poprzez zastosowanie robotów rehabilitacyjnych, terapeutycznych i fizjoterapeutycznych. Dziedziną która zajmuje się takimi wynalazkami technicznymi stosowanymi w rehabilitacji osób niepełnosprawnych nazywa się robotyką rehabilitacyjną. Roboty terapeutyczne wykorzystuje się celem usprawnienia chorych z dysfunkcjami narządu ruchu, głównie kończyn górnych i dolnych. Taki robot terapeutyczny zastępuje fizjoterapeutę oraz umożliwia wprowadzenie nowej technologii terapeutycznej. Praca z takim robotem usprawnia ruchowo. Są zaprogramowane komputerowo, dzięki czemu wykorzystuje się ćwiczenia wirtualne, które są używane przez pacjenta w warunkach domowych pod nadzorem lekarzy za pośrednictwem Internetu. Taka dziedzina nazywa się telerehabilitacja. Roboty terapeutyczne są robotami obsługowymi mającymi bezpośredni kontakt z pacjentami np. roboty służące przemieszczeniu pacjenta z wózka do łóżka lub przy zmianie pozycji oraz roboty mające kontakt pośredni – są to roboty służące w dostarczaniu posiłków, czyszczeniu podłogi, wynoszeniu nieczystości. Takie roboty niestety spotyka się głównie w krajach azjatyckich. Dzięki robotom fizjoterapeutycznym usprawnia się proces rehabilitacji pacjentów.

Fala uderzeniowa Warszawa Bielany

Roboty terapeutyczne wykorzystuje się także w rehabilitacji neurologicznej dzieci. Badania nad robotami społecznymi zaczęły się już od 80 lat XX wieku od tego czasu odkrywane są wciąż nowe możliwości i poziomy interakcji np. robot – robot i człowiek –robot. Celem wdrożenia robotów terapeutycznych w proces usprawniania pacjenta jest wzbogacenie interakcji pacjentów z otoczeniem. Nie są one wykorzystywane jedynie do rozrywki, ale umożliwiają oddziaływanie na samopoczucie pacjenta, umożliwiają zapewnienie prostej diagnostyki i zdalnej opieki np. alarmują w razie upadku, umożliwiają ukierunkowywać zachowanie pacjentów na aktywność wymaganą terapią, umożliwiają prowadzenie edukacji, wprowadzenie u pacjenta właściwych nawyków zdrowotnych np. zmiany w trybie życia. Wprowadzenie robotów terapeutycznych na szerszy zasięg w proces rehabilitacji wymaga skoordynowania wielu obszarów funkcjonowania medycznego np. lekarzy, specjalistów, rehabilitantów. Obecne wykorzystanie robotów terapeutycznej w neuro-rehabilitacji dzieci wydaje się rozwiązaniem przyszłości. Jednakże zainteresowanie tą metodą wzrasta. W wielu już zastosowanych przypadkach wykorzystanie robotów terapeutycznych stanowi nowoczesną metodę uzupełniającą dotychczasowe podejście w rehabilitacji dzieci oraz osób starszych, podwyższającą jej efektywność.