Echo Serca Prywatnie Warszawa

Echo serca. Wprowadzenie badań echa serca do diagnostyki kardiologicznej wpłynęło znacząco na rozwój tej dziedziny medycyny.

Echokardiografia to najpowszechniej stosowana i uniwersalna technika obrazowania, nieinwazyjna posiadająca wiele zalet m.in. jest mobilna, łatwo dostępna oraz związana z niewielkim kosztem jednostkowym. Szczególną uwagę zwraca także jej wysoka trafność diagnostyczna i absolutne bezpieczeństwo pacjenta, który może tylko w sporadycznych przypadkach spotkać się z niewielkim dyskomfortem spowodowanym uciskiem głowicy. Echokardiografia to podstawowa metoda diagnostyki obrazowej serca i jego patologii. Jest elementem diagnostyki przede wszystkim nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, różnych wad zastawek, chorób wieńcowych.

Aparat ultrasonograficzny. Badanie echa serca wykonuje się specjalistycznym urządzeniem ultrasonograficznym. Emisję oraz odbiór sygnałów ultradźwiękowych umożliwia głowica – sonda mająca w sobie przetwornik piezoelektryczny zamieniający wiązki ultradźwięków na energię elektryczną. Głowica echokardiograficzna wysyła fale ultradźwiękowe o mocy od 4 do 7 MHz w przypadku dzieci, zaś u dorosłych od 2 do 5 MHz. Badanie to umożliwia zobrazowanie w czasie rzeczywistym pracy mięśnia sercowego, jego kurczliwość, prawidłowość pracy zastawek oraz dodatkowo stosując technikę Doppler – pomiar prędkości przepływu krwi w badanym organie.

Echo serca. Wśród schorzeń w których najczęściej zleca się badanie echokardiograficzne mamy:

-chorobę wieńcową – wskazaniem jest wykluczenie innych przyczyn bólu w klatce piersiowej oraz podejrzenie zawału serca, objawy wstrząsu i niestabilności hemodynamicznej,

– niewydolność serca – wskazaniem jest weryfikacja objawów tej choroby, rozpoznanie dysfunkcji komór serca, kwalifikacja do wszczepienia stymulatorów czy przeszczepów serca,

– nadciśnienie tętnicze – wykonanie echa serca wskazane jest w przypadku złych wyników pozostałych badań wskazujących na obecność powikłań narządowych,

– stany nagłego zagrożenia życia – wskazaniem do wykonania jest ostry zespół wieńcowy, ostra niewydolność serca, zator tętnicy płucnej czy rozwarstwienie aorty,

-kardiomiopatie – wskazaniem jest zaostrzenie dolegliwości schorzenia,

– infekcyjne zapalenie wsierdzia – wskazaniem jest poszukiwanie następstw procesu infekcyjnego, kontrola w trakcie antybiotykoterapii,

– pozostałe wskazania do wykonania echo serca to np. wrodzone wady serca, choroby aorty piersiowej czy np. omdlenia.

Echo serca. Podstawowy pakiet diagnostyki kardiologicznej.

Do podstawowych badań pacjenta z chorobą serca zalicza się wywiad i badanie fizykalne prowadzone przez lekarza kardiologa. Podkreśla się wielokrotnie, iż wiedza i doświadczenie człowieka przewyższa istotnie najnowocześniejszy sprzęt. Kardiologia dysponuje szerokim wachlarzem metod specjalistycznych znajdujących zastosowanie w diagnostyce chorób sercowo-naczyniowych są to m.in.: EKG, echo serca przezklatkowe, echo przezprzełykowe, próba wysiłkowa, koronografia, holter EKG, holter ciśnieniowy, tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny.